Jogi nyilatkozat és felhasználási feltételek
Bevezető

Jelen weboldal tulajdonosa és üzemeltetője a HS Kft. A HS Kft., mint a Globspot weboldal üzemeltetője ezúton teszi közzé jogi nyilatkozatát, felhasználási feltételeit, valamint adatkezelési és adatvédelmi elveit, amelyet magára nézve kötelező erővel ismer el. Azzal, hogy Ön belép a Globspot website valamelyik oldalára, elfogadja az alábbi feltételeket még abban az esetben is, ha Ön nem regisztrált felhasználója vagy előfizetője az oldal egyik szolgáltatásának, alkalmazásának sem. A HS Kft. fenntartja a jogot, hogy jelen felhasználási feltéteket a felhasználók, látogatók előzetes értesítése nélkül egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával – azaz a Globspot oldalaira vagy szolgáltatásaiba történő belépéssel – elfogadja a módosított felhasználási feltételeket. Jelen jogi nyilatkozat és felhasználási feltételek a Globspot tárgykörébe tartozó szolgáltatásra vonatkoznak. A szolgáltatás jelenti a globspot.hu alatt elérhető tartalom-megjelenítő keretrendszert, beleértve annak összes alkalmazását és funkcióját. Jelen nyilatkozat és felhasználási szabályzat 2011. szeptember 26-án lépett hatályba.
Szerkesztőségi tartalmak
A weboldal tartalma (cikkek, ábrák, képgalériák, videók és a hozzájuk kapcsolódó leírások, szavazások eredményei) szerzői jogvédelem alá esik. A HS Kft. fenntartja magának az oldal bármely tartalmának bármely részével kapcsolatos, minden másolással vagy terjesztéssel kapcsolatos jogot. A Globspot-hoz tartozó oldalak és alkalmazások tartalmát nemzetközi és magyar törvények védik.
A Globspot oldalai teljes egészében, a reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá a kiadó előzetes írásbeli engedélye nélkül a weboldal tartalmát bármilyen technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A HS Kft. követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.
A Globspot weboldalról értesüléseket átvenni csak a lapra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő nem módosítja az eredeti információt, valamint a weboldalra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti. A Globspot-n kiadónk által közzétett tartalmakat felhasználni kizárólag az 1999. évi LXXVI. törvény keretein belül szabad.

A “globspot.hu” domain név, valamint a “Globspot” név szerzői jogi védelmet élvez, védjegyoltalomban részesül, felhasználása – a hivatkozás kivételével – kizárólag a HS Kft. előzetes és kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges.
A Globspot pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.

 

Felhasználói tartalmak

A Globspot szerkesztősége automatikusan nem ellenőrzi a felhasználók által elhelyezett, megjelenített, közzétett tartalmakat. A HS Kft. nem vállal felelősséget a Globspot weboldal szolgáltatásain, fórumain és cikk-hozzászólásain a felhasználók által elhelyezett üzenetekért, megjegyzésekért, véleményekért, a felelősség ezen felületeken az üzenetet elhelyező személyt terheli. Így Ön, mint felhasználó teljes mértékben felelős azért a tartalomért, amit a Globspot szolgáltatás keretrendszerén belül elhelyez vagy a Globspot szolgáltatás felületén megjelenít. Az oldalra való belépéssel vagy annak használatával Ön megértette és hozzájárul ahhoz, hogy a HS Kft. minden értesítés nélkül eltávolítsa az olyan anyagokat, üzeneteket, hozzászólásokat vagy anyagokra történő hivatkozást (linket), amelyeket szerkesztőségünk kizárólagos döntési jogkörében jogellenesnek, más természetes vagy jogi személyek jogába ütközőnek, védjegyet sértőnek, reklámnak, tisztességtelennek, fenyegetőnek, becsületsértőnek, rágalmazónak, obszcénnek vagy egyébként kifogásolhatónak talál.
Jogosulatlan, nem megengedett felhasználói tevékenységek
A jogellenes vagy jogosulatlan tevékenységek magukba foglalják például – de nem kizárólagosan – az alábbiakat:

  • A Globspot szolgáltatás bármely részének módosítása, adaptációja vagy visszafejtése;
  • A Globspot weboldal bármely részének újraformázása vagy szerkesztése;
  • Bármilyen olyan szándékolt vagy szándékolatlan informatikai vagy technikai alkalmazás kiadónktól független üzemeltetése, futtatása, amely a Globspot működésének lassítására, korlátozására irányul, vagy azt eredményezi.
  • A cikkekhez kapcsolódó hozzászólásokban olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek mások személyiségi jogaiba ütközik;
  • A cikkekhez kapcsolódó hozzászólásokban olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek jogellenesek vagy jogellenes tevékenységre buzdítanak, esetleg azt hirdetik;
  • A cikkekhez kapcsolódó hozzászólásokban olyan anyagok kiadónk engedélye nélküli rendelkezésre bocsátása, amelyek reklámnak vagy hirdetésnek minősülnek.


Az adatkezelő elérhetőségei:

HS Kft.
Postai levelezési cím: 1183 Budapest, Csaba u. 48
E-mail: szerkesztoseg@globspot.hu

Kelt és hatályba lépett:
Budapest, 2011. szeptember 26.